TAX File

? Cách mở file .TAX? Những phần mềm mở file .TAX và sửa file lỗi. Convert N/A TAX file sang định dạng khác.

.TAX File Extension

   
File name TAX File
File Type TurboTax Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (9 Bình chọn)

File .TAX là file gì?

TAX là Data Files - TurboTax Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

tập tin tờ khai thuế được tạo ra bởi TurboTax, một liên bang Hoa Kỳ và chương trình chuẩn bị thuế nhà nước; lưu dữ liệu cho đầy các hình thức điện tử yêu cầu phải nộp thuế kinh doanh cá thể hay nhỏ.

What is a TAX file?

Tax return file created by TurboTax, a U.S. federal and state tax preparation program; saves data for filling the electronic forms required to file individual or small business taxes.

Cách mở .TAX file

Để mở file .TAX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX do người dùng đóng góp.

  • Winman CA ERP
  • TaxFreeway
  • TaxFreeway
  • Parallels Tools Center
  • TurboTax
  • TurboTax Engine
  • TurboTax Engine

Chuyển đổi file .TAX

File .TAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *