TAX08 File

? Cách mở file .TAX08? Những phần mềm mở file .TAX08 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX08 file sang định dạng khác.

.TAX08 File Extension

   
File name TAX08 File
File Type TurboTax 2008 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .TAX08 là file gì?

TAX08 là Data Files - TurboTax 2008 Tax Return File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế được tạo ra bởi TurboTax 2008, một công cụ dùng để chuẩn bị và thuế tập cho năm tính thuế năm 2008; cửa hàng 2008 mẫu khai thuế và dữ liệu thuế nhập vào bởi người sử dụng; được sử dụng để nộp thuế trong năm dương lịch 2009 cho năm tính thuế 2008.

What is a TAX08 file?

Tax return created by TurboTax 2008, a tool used to prepare and file taxes for the 2008 tax year; stores 2008 tax forms and tax data entered by the user; used for filing taxes during the 2009 calendar year for the 2008 tax year.

Cách mở .TAX08 file

Để mở file .TAX08 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX08 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX08

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX08 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX08

File .TAX08 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *