TAX09 File

? Cách mở file .TAX09? Những phần mềm mở file .TAX09 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX09 file sang định dạng khác.

.TAX09 File Extension

   
File name TAX09 File
File Type TurboTax 2009 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .TAX09 là file gì?

TAX09 là Data Files - TurboTax 2009 Tax Return File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế được tạo ra bởi TurboTax 2009, Hoa Kỳ chuẩn bị thuế và công cụ nộp; chứa 2009 hình thức thuế và dữ liệu thuế nhập vào bởi người sử dụng; được sử dụng để nộp thuế trong năm dương lịch 2010 cho năm tính thuế 2009.

What is a TAX09 file?

Tax return created by TurboTax 2009, a U.S. tax preparation and filing tool; contains 2009 tax forms and tax data entered by the user; used for filing taxes during the 2010 calendar year for the 2009 tax year.

Cách mở .TAX09 file

Để mở file .TAX09 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX09 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX09

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX09 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX09

File .TAX09 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *