TAX10 File

? Cách mở file .TAX10? Những phần mềm mở file .TAX10 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX10 file sang định dạng khác.

.TAX10 File Extension

   
File name TAX10 File
File Type TurboTax 2010 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TAX10 là file gì?

TAX10 là Data Files - TurboTax 2010 Tax Return File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin tờ khai thuế được tạo ra với phần mềm chuẩn bị thuế 2010 TurboTax; chứa Hoa Kỳ mẫu khai thuế liên bang cho năm 2010 thuế và dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng; cũng có thể bao gồm các hình thức thuế tiểu bang và các dữ liệu liên quan nếu một phiên bản nhà nước đã được tải về.

What is a TAX10 file?

Tax return file created with TurboTax 2010 tax preparation software; contains U.S. federal tax forms for the 2010 tax year and data entered by the user; may also include state tax forms and related data if a state version has been downloaded.

Cách mở .TAX10 file

Để mở file .TAX10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX10 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX10

File .TAX10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *