TAX13 File

? Cách mở file .TAX13? Những phần mềm mở file .TAX13 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX13 file sang định dạng khác.

.TAX13 File Extension

   
File name TAX13 File
File Type TurboTax 2013 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TAX13 là file gì?

TAX13 là Data Files - TurboTax 2013 Tax Return File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

phần mở rộng tập tin thay thế được sử dụng bởi TurboTax cho năm 2013 khai thuế; chứa mẫu khai thuế liên bang và tiểu bang cũng như dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng; có thể được điện tử gửi cho IRS và cơ quan thuế nhà nước khi hoàn thành.

What is a TAX13 file?

Alternate file extension used by TurboTax for 2013 tax returns; contains federal and state tax forms as well as data entered by the user; can be electronically submitted to the IRS and state tax authorities when completed.

Cách mở .TAX13 file

Để mở file .TAX13 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX13 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX13

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX13 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX13

File .TAX13 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *