TAX15 File

? Cách mở file .TAX15? Những phần mềm mở file .TAX15 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX15 file sang định dạng khác.

.TAX15 File Extension

   
File name TAX15 File
File Type TurboTax 2015 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TAX15 là file gì?

TAX15 là Data Files - TurboTax 2015 Tax Return File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin Một TAX15 là một tờ khai thuế được tạo ra bởi phiên bản 2015 của Intuit TurboTax. Nó chứa thông tin cá nhân được nhập bởi người sử dụng và bao gồm các hình thức thuế liên bang và tiểu bang.

What is a TAX15 file?

A TAX15 file is a tax return created by the 2015 version of Intuit TurboTax. It contains personal information entered by the user and includes federal and state tax forms.

Cách mở .TAX15 file

Để mở file .TAX15 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX15 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX15

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX15 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX15

File .TAX15 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *