TAX16 File

? Cách mở file .TAX16? Những phần mềm mở file .TAX16 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX16 file sang định dạng khác.

.TAX16 File Extension

   
File name TAX16 File
File Type TurboTax 2016 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TAX16 là file gì?

TAX16 là Data Files - TurboTax 2016 Tax Return File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin Một TAX16 là một tờ khai thuế được tạo ra bởi Intuit TurboTax năm 2016. Nó chứa mẫu khai thuế liên bang và tiểu bang và các thông tin cá nhân được nhập bởi người sử dụng. file TAX16 là một thay thế cho các .TAX2016 file phổ biến hơn được lưu theo mặc định bởi TurboTax năm 2016.

What is a TAX16 file?

A TAX16 file is a tax return created by Intuit TurboTax 2016. It contains federal and state tax forms and personal information entered by the user. TAX16 files are an alternative to the more popular .TAX2016 files that are saved by default by TurboTax 2016.

Cách mở .TAX16 file

Để mở file .TAX16 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX16 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX16

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX16 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX16

File .TAX16 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *