TAX17 File

? Cách mở file .TAX17? Những phần mềm mở file .TAX17 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX17 file sang định dạng khác.

.TAX17 File Extension

   
File name TAX17 File
File Type TurboTax 2017 Tax Return File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TAX17 là file gì?

TAX17 là Data Files - TurboTax 2017 Tax Return File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin Một TAX17 là một tờ khai thuế được tạo ra bởi Intuit TurboTax 2017, một chương trình dùng để khai thuế hoàn chỉnh trong đó Hoa Kỳ có chứa các hình thức thuế tiểu bang và liên bang và các thông tin cá nhân được nhập bởi người sử dụng. file TAX17 là một thay thế cho các .TAX2017 file phổ biến hơn được lưu theo mặc định bởi TurboTax năm 2017.

What is a TAX17 file?

A TAX17 file is a tax return created by Intuit TurboTax 2017, a program used to complete tax returns in the U.S. It contains state and federal tax forms and personal information entered by the user. TAX17 files are an alternative to the more popular .TAX2017 files that are saved by default by TurboTax 2017.

Cách mở .TAX17 file

Để mở file .TAX17 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX17 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX17

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX17 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX17

File .TAX17 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *