TAX2018 File

? Cách mở file .TAX2018? Những phần mềm mở file .TAX2018 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2018 file sang định dạng khác.

.TAX2018 File Extension

   
File name TAX2018 File
File Type TurboTax 2018 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .TAX2018 là file gì?

TAX2018 là Data Files - TurboTax 2018 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TAX2018 là một tờ khai thuế Hoa Kỳ tạo ra với phiên bản 2018 của Intuit TurboTax. Nó chứa dữ liệu thuế, trong đó bao gồm thông tin cá nhân, hình thức thuế IRS liên bang, và một hoặc nhiều hình thức nhà nước cho năm thuế 2018. file TAX2018 có thể được mã hóa nếu lưu với mật khẩu bảo vệ kể từ khi họ lưu trữ dữ liệu cá nhân và tài chính nhạy cảm.

What is a TAX2018 file?

A TAX2018 file is a United States tax return created with the 2018 version of Intuit TurboTax. It contains tax data, which includes personal information, federal IRS tax forms, and one or more state forms for the 2018 tax year. TAX2018 files may be encrypted if saved with password protection since they store sensitive personal and financial data.

Cách mở .TAX2018 file

Để mở file .TAX2018 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2018 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2018

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2018 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX2018

File .TAX2018 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *