TBP File

? Cách mở file .TBP? Những phần mềm mở file .TBP và sửa file lỗi. Convert Zip TBP file sang định dạng khác.

.TBP File Extension

   
File name TBP File
File Type 1Tekla BIMsight Project
Nhà phát triển Tekla
Phân loại CAD Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.7 ★ (9 Bình chọn)

File .TBP là file gì?

TBP là CAD Files - 1Tekla BIMsight Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Tekla.

hồ sơ dự án CAD tạo ra bởi Tekla BIMsight, một ứng dụng quản lý dự án xây dựng; lưu các tập tin nhập khẩu CAD (ví dụ, các file .DWG), chú thích và góc nhìn; sử dụng để lưu việc xây dựng mô hình dự án trong môi trường làm việc cộng tác.

What is a TBP file?

CAD project file created by Tekla BIMsight, a construction project management application; saves imported CAD files (e.g., .DWG files), annotations, and viewing angles; used for saving building project models in collaborative work environments.

Cách mở .TBP file

Để mở file .TBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBP do người dùng đóng góp.

  • Datacomp BIM Vision
  • Tekla BIMsight
  • Tekla BIMsight
  • Media Player Classic
  • Takeoff Toolbox
  • TBeam
  • TBeam

Chuyển đổi file .TBP

File .TBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *