TBS File

? Cách mở file .TBS? Những phần mềm mở file .TBS và sửa file lỗi. Convert Zip TBS file sang định dạng khác.

.TBS File Extension

   
File name TBS File
File Type TuneUp Utilities Boot Screen
Nhà phát triển TuneUp Corporation
Phân loại Misc Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .TBS là file gì?

TBS là Misc Files - TuneUp Utilities Boot Screen, dưới định dạng Zip được phát triển bởi TuneUp Corporation.

Hình ảnh được sử dụng để tùy biến màn hình khởi động Windows với TuneUp Utilities; nén sử dụng nén ZIP để tiết kiệm không gian đĩa; có thể được sửa đổi bằng cách sử dụng chương trình (trước đây WinStyler) bao gồm với TuneUp Utilities TuneUp Styler.

What is a TBS file?

Image used for customizing the Windows boot screen with TuneUp Utilities; compressed using .ZIP compression to save disk space; may be modified using the TuneUp Styler (previously WinStyler) program included with TuneUp Utilities.

Cách mở .TBS file

Để mở file .TBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBS do người dùng đóng góp.

  • AVG PC TuneUp Unlimited
  • AVG PC Tuneup
  • AVG PC Tuneup
  • TeraByte OS Deployment Tool
  • True BoxShot
  • Tabs3
  • Tabs3

Chuyển đổi file .TBS

File .TBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *