TBX File

? Cách mở file .TBX? Những phần mềm mở file .TBX và sửa file lỗi. Convert N/A TBX file sang định dạng khác.

.TBX File Extension

   
File name TBX File
File Type 1ArcGIS for Desktop Toolbox File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .TBX là file gì?

TBX là Data Files - 1ArcGIS for Desktop Toolbox File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Một tập tin TBX chứa một hộp công cụ của một hoặc nhiều kịch bản, hoặc "công cụ", được sử dụng để thực hiện các chức năng khác nhau trong ESRI ArcGIS cho Desktop, một chương trình lập bản đồ GIS cho Windows. Nó có thể được sử dụng để thực hiện một loạt các hoạt động, chẳng hạn như tính statisitics, tạo bộ đệm, và thực hiện các lớp phủ. file TBX có thể chứa các toolbox hệ thống đóng gói với ArcGIS cho Desktop hoặc toolboxes tùy chỉnh được tạo bởi một người dùng.

What is a TBX file?

A TBX file contains a toolbox of one or more scripts, or "tools," that are used to perform various functions in ESRI ArcGIS for Desktop, a GIS mapping program for Windows. It can be used to perform a variety of operations, such as calculating statisitics, creating buffers, and performing overlays. TBX files may contain system toolboxes packaged with ArcGIS for Desktop or custom toolboxes created by a user.

Cách mở .TBX file

Để mở file .TBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBX do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • T-Shirt Factory
  • T-Shirt Factory
  • Virtaal
  • TurboFTP
  • MULTI-TE
  • MULTI-TE

Chuyển đổi file .TBX

File .TBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *