TBZ File

? Cách mở file .TBZ? Những phần mềm mở file .TBZ và sửa file lỗi. Convert N/A TBZ file sang định dạng khác.

.TBZ File Extension

   
File name TBZ File
File Type Bzip Compressed Tar Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .TBZ là file gì?

TBZ là Compressed Files - Bzip Compressed Tar Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Unix .tar tài liệu nén với khả năng nén .BZIP; chứa một nhóm các tập tin được lưu trữ đầu tiên với chương trình Unix Tar, sau đó được nén với bzip.

What is a TBZ file?

Unix .TAR archive compressed with .BZIP compression; contains a group of files that are first archived with the Unix Tar program, then compressed with Bzip.

Cách mở .TBZ file

Để mở file .TBZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TBZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TBZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBZ do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Corel WinZip 24
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility
  • 7-zip

Chuyển đổi file .TBZ

File .TBZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *