TCW File

? Cách mở file .TCW? Những phần mềm mở file .TCW và sửa file lỗi. Convert N/A TCW file sang định dạng khác.

.TCW File Extension

   
File name TCW File
File Type TurboCAD Drawing File
Nhà phát triển IMSI/Design
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (15 Bình chọn)

File .TCW là file gì?

TCW là CAD Files - TurboCAD Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IMSI/Design.

Độc quyền 2D / 3D định dạng đồ họa vector được sử dụng bởi TurboCAD, một chương trình 2D và 3D thiết kế chuyên nghiệp; có thể chứa một bố trí 2D, một mô hình 3D duy nhất, hoặc toàn bộ một cảnh 3D.

What is a TCW file?

Proprietary 2D/3D vector graphics format used by TurboCAD, a professional 2D and 3D design program; may contain a 2D layout, a single 3D model, or an entire 3D scene.

Cách mở .TCW file

Để mở file .TCW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TCW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TCW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TCW do người dùng đóng góp.

  • IMSI TurboCAD Pro
  • HiJaak Professional
  • HiJaak Professional
  • Media Player Classic
  • TurboCAD
  • DoubleCAD
  • DoubleCAD

Chuyển đổi file .TCW

File .TCW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *