TD File

? Cách mở file .TD? Những phần mềm mở file .TD và sửa file lỗi. Convert Binary TD file sang định dạng khác.

.TD File Extension

   
File name TD File
File Type 1Thunder Incomplete Download File
Nhà phát triển Thunder Network Technologies
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (27 Bình chọn)

File .TD là file gì?

TD là Misc Files - 1Thunder Incomplete Download File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thunder Network Technologies.

Một tập tin TD là một file đã download được tạo ra bởi Thunder, một người quản lý Internet tải cục bộ ở Trung Quốc. Nó lưu trữ các nội dung của một tập tin như nó đang được tiếp nhận và sử dụng ".td" mở rộng để đánh dấu việc tải xuống như không đầy đủ cho đến khi nó kết thúc, lúc này các ".td" mở rộng được lấy ra.

What is a TD file?

A TD file is a partially downloaded file created by Thunder, an Internet download manager localized in Chinese. It stores the contents of a file as it is being received and uses the ".td" extension to mark the download as incomplete until it is finished, at which point the ".td" extension is removed.

Cách mở .TD file

Để mở file .TD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TD do người dùng đóng góp.

  • Thunder
  • SynaptiCAD Product Suite
  • SynaptiCAD Product Suite
  • SMPlayer
  • Textease
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .TD

File .TD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *