TD0 File

? Cách mở file .TD0? Những phần mềm mở file .TD0 và sửa file lỗi. Convert N/A TD0 file sang định dạng khác.

.TD0 File Extension

   
File name TD0 File
File Type 1Teledisk Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TD0 là file gì?

TD0 là Disk Image Files - 1Teledisk Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Đĩa lưu trữ được tạo ra bởi các công cụ lưu trữ Teledisk; ban đầu được sử dụng để sao lưu file vào đĩa mềm 3,5 inch; đầu tiên được phát triển bởi Sydex, sau đó bằng các công nghệ mới, và sau đó ngưng.

What is a TD0 file?

Disk archive created by the Teledisk archival tool; originally used for backing up files onto 3.5 inch floppy disks; first developed by Sydex, then by New Technologies, and later discontinued.

Cách mở .TD0 file

Để mở file .TD0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TD0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TD0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TD0 do người dùng đóng góp.

  • 2010 Lacerte Tax
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • VDrumLib

Chuyển đổi file .TD0

File .TD0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *