TD4 File

? Cách mở file .TD4? Những phần mềm mở file .TD4 và sửa file lỗi. Convert Binary TD4 file sang định dạng khác.

.TD4 File Extension

   
File name TD4 File
File Type RollerCoaster Tycoon Track File
Nhà phát triển Chris Sawyer Productions
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TD4 là file gì?

TD4 là Game Files - RollerCoaster Tycoon Track File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Chris Sawyer Productions.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi RollerCoaster Tycoon, một trò chơi quản lý công viên giải trí; tiết kiệm thiết kế cho một ca khúc roller coaster và bao gồm các loại xe, loại xe, số lượng xe mỗi tàu, và các thông tin khác; được sử dụng để xây dựng tàu lượn trong công viên giải trí.

What is a TD4 file?

Game file used by RollerCoaster Tycoon, an amusement park management game; saves the design for a roller coaster track and includes the ride type, vehicle type, number of cars per train, and other information; used for constructing roller coasters in the theme park.

Cách mở .TD4 file

Để mở file .TD4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TD4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TD4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TD4 do người dùng đóng góp.

  • RollerCoaster Tycoon
  • ThumbsPlus
  • ThumbsPlus
  • 2004 Lacerte Tax
  • Roller Coaster Tycoon
  • RCT
  • RCT

Chuyển đổi file .TD4

File .TD4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *