TDA File

? Cách mở file .TDA? Những phần mềm mở file .TDA và sửa file lỗi. Convert N/A TDA file sang định dạng khác.

.TDA File Extension

   
File name TDA File
File Type 1Palm To-Do File
Nhà phát triển Palm
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .TDA là file gì?

TDA là Data Files - 1Palm To-Do File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Palm.

To-do list tạo ra với một Palm PDA; lưu trữ trong một định dạng cơ sở dữ liệu có chứa các lĩnh vực khác nhau cho mỗi mục; được sử dụng để tạo ra một danh sách các nhiệm vụ hoặc "công việc phải làm" mặt hàng; có thể được mở bằng phần mềm Palm Desktop.

What is a TDA file?

To-do list created with a Palm PDA; stored in a database format that contains several different fields for each entry; used for creating a list of tasks or "to-do" items; can be opened using Palm Desktop software.

Cách mở .TDA file

Để mở file .TDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TDA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Palm Desktop
  • Palm Desktop
  • TC20 Data Analyzer

Chuyển đổi file .TDA

File .TDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *