TDA3MT File

? Cách mở file .TDA3MT? Những phần mềm mở file .TDA3MT và sửa file lỗi. Convert N/A TDA3MT file sang định dạng khác.

.TDA3MT File Extension

   
File name TDA3MT File
File Type DivX Author Template File
Nhà phát triển DivX
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TDA3MT là file gì?

TDA3MT là Video Files - DivX Author Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DivX.

Mẫu để tạo một đĩa DVD-như mới DivX phim với DivX Author; bao gồm các menu một hình ảnh nền, văn bản trước định dạng, full-motion, và hình ảnh động khác; có thể được tùy chỉnh bằng cách thêm phương tiện truyền thông khác và lưu lại dưới dạng file video .divx.

What is a TDA3MT file?

Template for creating a new DVD-like DivX movie with DivX Author; includes a background image, pre-formatted text, full-motion menus, and other animations; can be customized by adding other media and saved as a .DIVX video file.

Cách mở .TDA3MT file

Để mở file .TDA3MT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TDA3MT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TDA3MT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TDA3MT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TDA3MT

File .TDA3MT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *