TDB File

? Cách mở file .TDB? Những phần mềm mở file .TDB và sửa file lỗi. Convert Binary TDB file sang định dạng khác.

.TDB File Extension

   
File name TDB File
File Type 1Android Thumbnail Cache
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (28 Bình chọn)

File .TDB là file gì?

TDB là Data Files - 1Android Thumbnail Cache, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin bộ nhớ cache được tạo ra trên thẻ SD được sử dụng trong các điện thoại Android và máy tính bảng; chứa các phiên bản nhỏ hoặc "hình thu nhỏ" của hình ảnh được lưu trên thẻ; cung cấp một cách hiệu quả hơn để duyệt qua các hình ảnh trên thẻ kể từ khi thiết bị không có để tải mỗi hình ảnh kích thước đầy đủ.

What is a TDB file?

Cache file generated on SD cards used in Android phones and tablets; contains small versions or "thumbnails" of images saved on the card; provides a more efficient way to browse through the images on the card since the device does not have to load each full size image.

Cách mở .TDB file

Để mở file .TDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TDB do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • QuickBooks Pro Timer
  • QuickBooks Pro Timer
  • ThumbsPlus
  • Foxit Reader
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .TDB

File .TDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *