TDZ File

? Cách mở file .TDZ? Những phần mềm mở file .TDZ và sửa file lỗi. Convert Binary TDZ file sang định dạng khác.

.TDZ File Extension

   
File name TDZ File
File Type Drobo Firmware File
Nhà phát triển Drobo
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TDZ là file gì?

TDZ là System Files - Drobo Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Drobo.

tập tin firmware được sử dụng bởi lưu trữ bên ngoài Drobo và các thiết bị sao lưu; nhất thường được sử dụng để cập nhật các chức năng ở mức độ thấp của thiết bị với các bản vá lỗi và cập nhật khác; có thể được áp dụng cho một thiết bị Drobo trên Windows hoặc Mac OS X sử dụng Bảng điều khiển Drobo, mà cũng được gọi là "DroboPro."

What is a TDZ file?

Firmware file used by Drobo external storage and backup devices; most often used for updating the low-level functionality of the device with patches and other updates; can be applied to a Drobo device on Windows or Mac OS X using the Drobo Dashboard, which is also called "DroboPro."

Cách mở .TDZ file

Để mở file .TDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TDZ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TDZ

File .TDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *