TE File

? Cách mở file .TE? Những phần mềm mở file .TE và sửa file lỗi. Convert N/A TE file sang định dạng khác.

.TE File Extension

   
File name TE File
File Type Textease CT Database File
Nhà phát triển Lightbox Education
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TE là file gì?

TE là Database Files - Textease CT Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lightbox Education.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra với Textease, một ICT (Công nghệ Thông tin Truyền thông) chương trình được thiết kế cho mục đích giáo dục; có thể bao gồm nhiều lĩnh vực có chứa biểu mẫu, văn bản, hình ảnh và dữ liệu khác.

What is a TE file?

Database created with Textease, an ICT (Information and Communications Technology) program designed for educational purposes; may include multiple fields that contain forms, text, images, and other data.

Cách mở .TE file

Để mở file .TE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TE do người dùng đóng góp.

  • Lightbox Education Textease Studio CT
  • Textease Studio CT
  • Textease Studio CT
  • Media Player Classic
  • Tracks Eraser Plugin Maker
  • Tracks Eraser Pro
  • Tracks Eraser Pro

Chuyển đổi file .TE

File .TE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *