TEC File

? Cách mở file .TEC? Những phần mềm mở file .TEC và sửa file lỗi. Convert Binary TEC file sang định dạng khác.

.TEC File Extension

   
File name TEC File
File Type TECkit Compiled Mapping File
Nhà phát triển SIL International
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (49 Bình chọn)

File .TEC là file gì?

TEC là Misc Files - TECkit Compiled Mapping File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SIL International.

Một tập tin TEC là một tập tin được tạo ra bởi TECkit (Text Encoding toolkit chuyển đổi), một chương trình được sử dụng để tiến hành chuyển đổi văn bản.  Nó chứa mã nhị phân mô tả các ánh xạ giữa một bảng mã byte và Unicode và ngược lại. file TEC đôi khi được sử dụng kết hợp với công nghệ LaTeX để chuyển đổi ký tự một cách nhanh chóng khi tạo tài liệu LaTeX trong các ngôn ngữ khác nhau.

What is a TEC file?

A TEC file is a file created by TECkit (Text Encoding Conversion toolkit), a program used for conducting text conversions. It contains binary code that describes the mapping between a byte encoding and Unicode and vice versa. TEC files are sometimes used in conjunction with LaTeX technologies to convert characters on the fly when generating LaTeX documents in different languages.

Cách mở .TEC file

Để mở file .TEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEC do người dùng đóng góp.

  • pyTecKit
  • TECkit
  • TECkit
  • Picasa Photo Viewer
  • HAANSOFT HWP
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .TEC

File .TEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *