TEMP File

? Cách mở file .TEMP? Những phần mềm mở file .TEMP và sửa file lỗi. Convert N/A TEMP file sang định dạng khác.

.TEMP File Extension

   
File name TEMP File
File Type Temporary (Temp) File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (35 Bình chọn)

File .TEMP là file gì?

TEMP là Misc Files - Temporary (Temp) File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin TEMP là một tập tin tạm thời có thể được tạo ra bởi các chương trình phần mềm khác nhau. Nó thường được tạo ra trong khi chương trình đang chạy để tạm thời lưu trữ thông tin, sau đó sẽ tự động bị xóa khi chương trình được đóng lại.

What is a TEMP file?

A TEMP file is a temporary file that may be created by various software programs. It is typically generated while the program is running to temporarily store information, then is automatically deleted when the program is closed.

Cách mở .TEMP file

Để mở file .TEMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEMP do người dùng đóng góp.

  • iTunes
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • KMPlayer
  • MPC-HC

Chuyển đổi file .TEMP

File .TEMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *