TET File

? Cách mở file .TET? Những phần mềm mở file .TET và sửa file lỗi. Convert N/A TET file sang định dạng khác.

.TET File Extension

   
File name TET File
File Type Textease CT Template
Nhà phát triển Lightbox Education
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TET là file gì?

TET là Data Files - Textease CT Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lightbox Education.

Mẫu để tạo ra một trang mới chương trình (Thông tin và Công nghệ Truyền thông) (.TE file) với Textease, và công nghệ thông tin giáo dục; có thể bao gồm kích thước trang, màu giấy, và các thông tin kiểu chữ; cho phép nhiều trang để được tạo ra với như giao diện tương tự.

What is a TET file?

Template for creating a new page (.TE file) with Textease, and educational ICT (Information and Communications Technology) program; may include page size, paper color, and text style information; allows multiple pages to be created with as similar look and feel.

Cách mở .TET file

Để mở file .TET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TET do người dùng đóng góp.

  • Textease
  • Textease Studio CT
  • Textease Studio CT
  • Media Player Classic
  • Text Tree
  • PlasmaLab
  • PlasmaLab

Chuyển đổi file .TET

File .TET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *