TEX File

? Cách mở file .TEX? Những phần mềm mở file .TEX và sửa file lỗi. Convert Text TEX file sang định dạng khác.

.TEX File Extension

   
File name TEX File
File Type 1LaTeX Source Document
Nhà phát triển Donald Knuth
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (97 Bình chọn)

File .TEX là file gì?

TEX là Text Files - 1LaTeX Source Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Donald Knuth.

Một tập tin TEX là một nguồn tài liệu chuẩn bị bởi LaTeX, một hệ thống sắp chữ chất lượng cao. Nó có thể bao gồm văn bản, biểu tượng, biểu thức toán học, và đồ họa. file TEX thường được sử dụng trong khoa học máy tính, kỹ thuật điện, thống kê, kinh tế học, và vật lý cho các bài viết sắp chữ, sách, và các ấn phẩm khác.

What is a TEX file?

A TEX file is a source document prepared by LaTeX, a high-quality typesetting system. It can include text, symbols, mathematical expressions, and graphics. TEX files are commonly used in computer science, electrical engineering, statistics, economics, and physics for typesetting articles, books, and other publications.

Cách mở .TEX file

Để mở file .TEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEX do người dùng đóng góp.

 • MacVim
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • TeXworks
 • BaKoMa TeX
 • TeXnicCenter
 • TeXnicCenter
 • LaTeX Editor
 • proTeXt
 • gVim
 • LyX/Mac

Chuyển đổi file .TEX

File .TEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *