TEXTEXPANDERSETTINGS File

? Cách mở file .TEXTEXPANDERSETTINGS? Những phần mềm mở file .TEXTEXPANDERSETTINGS và sửa file lỗi. Convert N/A TEXTEXPANDERSETTINGS file sang định dạng khác.

.TEXTEXPANDERSETTINGS File Extension

   
File name TEXTEXPANDERSETTINGS File
File Type TextExpander Settings File
Nhà phát triển Smile
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TEXTEXPANDERSETTINGS là file gì?

TEXTEXPANDERSETTINGS là Data Files - TextExpander Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smile.

tập tin Một TEXTEXPANDERSETTINGS là một cài đặt tập tin được tạo ra bởi TextExpander, một chương trình cho phép người dùng lưu các đoạn văn bản thường được sử dụng và gọi chúng bằng phím tắt gõ. Nó chứa tất cả các đoạn của người dùng và được sử dụng để chuyển các đoạn từ một thiết bị khác.

What is a TEXTEXPANDERSETTINGS file?

A TEXTEXPANDERSETTINGS file is a settings file created by TextExpander, a program that allows users to save snippets of often used text and call them by typing shortcuts. It contains all of a user's snippets and is used to transfer snippets from one device to another.

Cách mở .TEXTEXPANDERSETTINGS file

Để mở file .TEXTEXPANDERSETTINGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEXTEXPANDERSETTINGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEXTEXPANDERSETTINGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEXTEXPANDERSETTINGS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TEXTEXPANDERSETTINGS

File .TEXTEXPANDERSETTINGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *