TEXTFACTORY File

? Cách mở file .TEXTFACTORY? Những phần mềm mở file .TEXTFACTORY và sửa file lỗi. Convert N/A TEXTFACTORY file sang định dạng khác.

.TEXTFACTORY File Extension

   
File name TEXTFACTORY File
File Type BBEdit Text Factory
Nhà phát triển Bare Bones Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TEXTFACTORY là file gì?

TEXTFACTORY là Developer Files - BBEdit Text Factory, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bare Bones Software.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi BBEdit, một mã nguồn trình soạn Mac OS X; chứa các quy tắc cho việc xử lý tự động của văn bản; có thể chứa văn bản thay thế, phân loại hướng dẫn, hoặc thao tác khác; sử dụng để lưu và tái sử dụng các thiết lập nhà máy văn bản.

What is a TEXTFACTORY file?

Developer file created by BBEdit, a Mac OS X source code editor; contains rules for automatic processing of text; may contain text replacements, sorting instructions, or other manipulations; used for saving and reusing text factory settings.

Cách mở .TEXTFACTORY file

Để mở file .TEXTFACTORY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TEXTFACTORY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TEXTFACTORY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TEXTFACTORY do người dùng đóng góp.

  • Bare Bones TextWrangler
  • Bare Bones BBEdit
  • Bare Bones BBEdit

Chuyển đổi file .TEXTFACTORY

File .TEXTFACTORY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *