TFC File

? Cách mở file .TFC? Những phần mềm mở file .TFC và sửa file lỗi. Convert Binary TFC file sang định dạng khác.

.TFC File Extension

   
File name TFC File
File Type Unreal Engine 3 Texture File Cache
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (10 Bình chọn)

File .TFC là file gì?

TFC là Raster Image Files - Unreal Engine 3 Texture File Cache, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

tập mô hình 3D được sử dụng bởi trò chơi được phát triển với công nghệ Unreal Engine 3; chứa textures xem trực tiếp sử dụng để áp dụng sự xuất hiện bề mặt các mô hình 3D, chẳng hạn như ký tự hoặc đối tượng trò chơi khác.

What is a TFC file?

3D model file used by games developed with the Unreal Engine 3 technology; contains streamed textures used for applying the surface appearance to 3D models, such as characters or other game objects.

Cách mở .TFC file

Để mở file .TFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TFC do người dùng đóng góp.

  • Rocksteady Studios Batman: Arkham City
  • Epic Games Unreal Engine
  • Epic Games Unreal Engine

Chuyển đổi file .TFC

File .TFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *