TFD File

? Cách mở file .TFD? Những phần mềm mở file .TFD và sửa file lỗi. Convert N/A TFD file sang định dạng khác.

.TFD File Extension

   
File name TFD File
File Type Tape Format Requirements Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TFD là file gì?

TFD là Data Files - Tape Format Requirements Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Lưu trữ dữ liệu geolocational trong một định dạng chuẩn có thể được đọc bởi các ứng dụng NITFS khác nhau; tương tự như một tập tin .NITF, nhưng sử dụng nén lớn hơn.

What is a TFD file?

Stores geolocational data in a standard format that can be read by various NITFS applications; similar to a .NITF file, but uses greater compression.

Cách mở .TFD file

Để mở file .TFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TFD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • TFDN_USB Application
  • TFDN_USB Application

Chuyển đổi file .TFD

File .TFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *