TFM File

? Cách mở file .TFM? Những phần mềm mở file .TFM và sửa file lỗi. Convert N/A TFM file sang định dạng khác.

.TFM File Extension

   
File name TFM File
File Type TeX Font Metric File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .TFM là file gì?

TFM là Font Files - TeX Font Metric File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Font tập tin được tạo ra cho sắp chữ phông chữ trong các tài liệu TeX và LaTeX; không chứa font glyphs (ký tự) bản thân, nhưng chứa thông tin về một phông chữ, chẳng hạn như chiều cao và chiều rộng của glyphs; theo yêu cầu của TeX và cho phép một phông chữ trong một file riêng biệt để được typeset trong một tài liệu TeX.

What is a TFM file?

Font file created for typesetting fonts in TeX and LaTeX documents; does not contain the font glyphs (characters) themselves, but contains information about a font, such as the height and width of the glyphs; required by TeX typesetting and allows a font in a separate file to be typeset in a TeX document.

Cách mở .TFM file

Để mở file .TFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TFM do người dùng đóng góp.

  • TeXworks
  • MiKTeX
  • MiKTeX
  • Fast Forms
  • Complete Works

Chuyển đổi file .TFM

File .TFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *