TFMX File

? Cách mở file .TFMX? Những phần mềm mở file .TFMX và sửa file lỗi. Convert N/A TFMX file sang định dạng khác.

.TFMX File Extension

   
File name TFMX File
File Type Final Music System Tracker Module
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TFMX là file gì?

TFMX là Audio Files - Final Music System Tracker Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin theo dõi âm thanh được tạo ra trong định dạng The Final Âm nhạc Hệ thống mở rộng (TFMX); tạo ra cho mô phỏng hệ thống Atari ST và lần đầu tiên được chuyển đến Unix, sau đó nền tảng Windows và Macintosh.

What is a TFMX file?

Sound tracker file created in the The Final Music System Extended (TFMX) format; created for emulating the Atari ST system and was first ported to Unix, then Windows and Macintosh platforms.

Cách mở .TFMX file

Để mở file .TFMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TFMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TFMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TFMX do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TFMX

File .TFMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *