TFR File

? Cách mở file .TFR? Những phần mềm mở file .TFR và sửa file lỗi. Convert Binary TFR file sang định dạng khác.

.TFR File Extension

   
File name TFR File
File Type TIE Fighter Pilot File
Nhà phát triển LucasArts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TFR là file gì?

TFR là Game Files - TIE Fighter Pilot File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LucasArts.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Star Wars: TIE Fighter, một trò chơi máy tính cũ được phát hành vào năm 1994; sử dụng như một dạng trò chơi lưu để lưu trữ tiến bộ trò chơi và thông tin phi công của người chơi.

What is a TFR file?

Game file created by Star Wars: TIE Fighter, an older PC game released in 1994; used as a saved game format for storing game progress and the player's pilot information.

Cách mở .TFR file

Để mở file .TFR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TFR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TFR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TFR do người dùng đóng góp.

  • LucasArts Star Wars: TIE Fighter
  • TFORMer
  • TFORMer
  • TCPRGOS-W
  • IBM AS/400 Client Access Express
  • IBM System i Access
  • IBM System i Access

Chuyển đổi file .TFR

File .TFR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *