TH File

? Cách mở file .TH? Những phần mềm mở file .TH và sửa file lỗi. Convert N/A TH file sang định dạng khác.

.TH File Extension

   
File name TH File
File Type Therion Data File
Nhà phát triển Therion
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .TH là file gì?

TH là GIS Files - Therion Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Therion.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Therion, một ứng dụng hệ thống hang động trực quan; chứa "centreline" dữ liệu, đại diện cho con đường trong những địa điểm ghi lại trong hang động; được sử dụng để lập bản đồ hệ thống hang động ngầm và hình dung chúng trong phần mềm.

What is a TH file?

Data file used by Therion, a cave system visualization application; contains "centreline" data, which represents the path of the logged locations in the cave; used for mapping underground cave systems and visualizing them in the software.

Cách mở .TH file

Để mở file .TH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TH do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TH

File .TH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *