TIE File

? Cách mở file .TIE? Những phần mềm mở file .TIE và sửa file lỗi. Convert XML TIE file sang định dạng khác.

.TIE File Extension

   
File name TIE File
File Type CrossTie Installer File
Nhà phát triển Codeweavers
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .TIE là file gì?

TIE là Data Files - CrossTie Installer File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Codeweavers.

Nộp được sử dụng bởi CrossOver, một chương trình được sử dụng để chạy các chương trình Windows trên Mac và Linux; lưu trong một định dạng XML và chứa các thông số mà xác định làm thế nào để tải về và cài đặt một ứng dụng phần mềm Windows.

What is a TIE file?

File used by CrossOver, a program used for running Windows programs on Mac and Linux; saved in an XML format and contains parameters that specify how to download and install a Windows software application.

Cách mở .TIE file

Để mở file .TIE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIE do người dùng đóng góp.

  • CodeWeavers CrossOver
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Toolbox.Central.Imaging

Chuyển đổi file .TIE

File .TIE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *