TIG File

? Cách mở file .TIG? Những phần mềm mở file .TIG và sửa file lỗi. Convert Binary TIG file sang định dạng khác.

.TIG File Extension

   
File name TIG File
File Type TI Connect Backup File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .TIG là file gì?

TIG là Backup Files - TI Connect Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi TI Connect, một ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu trên Texas Instruments (TI) máy tính; lưu trữ một backup toàn bộ các dữ liệu trên máy tính, bao gồm cả các ứng dụng và các thiết lập; được sử dụng để khôi phục lại trạng thái của máy tính khi kết nối thông qua TI Connect.

What is a TIG file?

Backup file created by TI Connect, an application used to manage data on Texas Instruments (TI) calculators; stores a full backup of the data on the calculator, including the applications and settings; used for restoring a calculator's state when connected via TI Connect.

Cách mở .TIG file

Để mở file .TIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIG do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Expander
  • Texas Instruments TI Connect
  • Texas Instruments TI Connect

Chuyển đổi file .TIG

File .TIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *