TIL File

? Cách mở file .TIL? Những phần mềm mở file .TIL và sửa file lỗi. Convert N/A TIL file sang định dạng khác.

.TIL File Extension

   
File name TIL File
File Type CTGP Revolution Texture Archive
Nhà phát triển ChadSoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (4 Bình chọn)

File .TIL là file gì?

TIL là Game Files - CTGP Revolution Texture Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ChadSoft.

tập tin Một TIL là một kho lưu trữ có chứa kết cấu được sử dụng bởi CTGP Revolution (CTGP-R), một mod fan-made để Mario Kart Wii có thêm tính năng bổ sung, như ca khúc mới và chế độ chơi. Nó lưu trữ một bộ sưu tập đồ họa tham chiếu trong CTGP-R, trong đó bao gồm các nút, tiêu đề tùy chọn trình đơn, và các biểu tượng.

What is a TIL file?

A TIL file is an archive that contains textures used by CTGP Revolution (CTGP-R), a fan-made mod to Mario Kart Wii that adds extra features, like new tracks and game modes. It stores a collection of graphics referenced in CTGP-R, which includes buttons, menu option titles, and icons.

Cách mở .TIL file

Để mở file .TIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIL do người dùng đóng góp.

  • Tilia

Chuyển đổi file .TIL

File .TIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *