TIM File

? Cách mở file .TIM? Những phần mềm mở file .TIM và sửa file lỗi. Convert N/A TIM file sang định dạng khác.

.TIM File Extension

   
File name TIM File
File Type 1The Incredible Machine Level
Nhà phát triển Sierra
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .TIM là file gì?

TIM là Game Files - 1The Incredible Machine Level, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sierra.

tập Cấp cho The Incredible Machine; bao gồm các đối tượng phải được sắp xếp thành một contraption rằng sẽ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể; có thể được bao gồm trong các trò chơi hoặc tạo ra bởi người sử dụng như một câu đố tự chế.

What is a TIM file?

Level file for The Incredible Machine; includes objects that must be arranged into a contraption that will perform a specific task; may be included with the game or created by the user as a homemade puzzle.

Cách mở .TIM file

Để mở file .TIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIM do người dùng đóng góp.

  • ImageMagick
  • QvodPlayer
  • QvodPlayer
  • XnView
  • Parallels Tools Center
  • SynaptiCAD Product Suite
  • SynaptiCAD Product Suite

Chuyển đổi file .TIM

File .TIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *