TIMESTAMP File

? Cách mở file .TIMESTAMP? Những phần mềm mở file .TIMESTAMP và sửa file lỗi. Convert N/A TIMESTAMP file sang định dạng khác.

.TIMESTAMP File Extension

   
File name TIMESTAMP File
File Type Geodatabase Timestamp File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (27 Bình chọn)

File .TIMESTAMP là file gì?

TIMESTAMP là GIS Files - Geodatabase Timestamp File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

tập tin một dấu thời gian là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi phần mềm bản đồ ESRI, chẳng hạn như ArcMap hay ArcCatalog. Nó chứa thông tin về sửa đổi đã được thực hiện vào một tập tin dữ liệu (.GDB tập tin), mà các cửa hàng thông tin địa lý. file dấu thời gian không bao giờ nên được sửa đổi hoặc xóa, nếu không geodatabase nó gắn liền với sẽ trở thành tham nhũng.

What is a TIMESTAMP file?

A TIMESTAMP file is a data file created by ESRI mapping software, such as ArcMap or ArcCatalog. It contains information about edits that have been made to a file geodatabase (.GDB file), which stores geographic information. TIMESTAMP files should never be modified or deleted, otherwise the geodatabase it is associated with will become corrupt.

Cách mở .TIMESTAMP file

Để mở file .TIMESTAMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIMESTAMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIMESTAMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIMESTAMP do người dùng đóng góp.

  • EditPlus

Chuyển đổi file .TIMESTAMP

File .TIMESTAMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *