TK File

? Cách mở file .TK? Những phần mềm mở file .TK và sửa file lỗi. Convert N/A TK file sang định dạng khác.

.TK File Extension

   
File name TK File
File Type Tk Script
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (10 Bình chọn)

File .TK là file gì?

TK là Developer Files - Tk Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Script viết bằng Tool Command Language; tương tự như một tập tin cùng bằng .tcl, nhưng chạy qua Wish

What is a TK file?

Script written in the Tool Command Language; similar to a .TCL file, but run through Wish

Cách mở .TK file

Để mở file .TK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TK do người dùng đóng góp.

  • ITN Converter
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • [email protected] Desktop
  • Judy's TenKey
  • ETcl
  • ETcl

Chuyển đổi file .TK

File .TK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *