TL5 File

? Cách mở file .TL5? Những phần mềm mở file .TL5 và sửa file lỗi. Convert Binary TL5 file sang định dạng khác.

.TL5 File Extension

   
File name TL5 File
File Type Timeliner 5 File
Nhà phát triển Tom Snyder Productions
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TL5 là file gì?

TL5 là Data Files - Timeliner 5 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tom Snyder Productions.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Timeliner 5, một công cụ giáo dục cho phép các sinh viên để tạo ra các mốc thời gian và trình bày trực quan khác của thông tin; có thể chứa hình ảnh, văn bản, ngày tháng, và biểu đồ được tạo ra bởi các sinh viên.

What is a TL5 file?

Project file created by Timeliner 5, an educational tool that allows students to create timelines and other visual representations of information; may contain pictures, text, dates, and charts created by the student.

Cách mở .TL5 file

Để mở file .TL5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TL5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TL5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TL5 do người dùng đóng góp.

  • Tom Snyder Productions Timeliner
  • TimeLiner
  • TimeLiner

Chuyển đổi file .TL5

File .TL5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *