TLA File

? Cách mở file .TLA? Những phần mềm mở file .TLA và sửa file lỗi. Convert Binary TLA file sang định dạng khác.

.TLA File Extension

   
File name TLA File
File Type TuneUp Utilities Startup Logo
Nhà phát triển TuneUp Corporation
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TLA là file gì?

TLA là Misc Files - TuneUp Utilities Startup Logo, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TuneUp Corporation.

file ảnh phục vụ như là biểu tượng một tùy chỉnh Windows khởi động; có thể được áp dụng cho một máy tính Windows sử dụng Tune Styler, một chương trình tùy biến desktop bao gồm với TuneUp Utilities; thay thế logo mặc định xuất hiện khi Windows được khởi động.

What is a TLA file?

Image file that serves as a custom Windows startup logo; can be applied to a Windows PC using Tune Styler, a desktop customization program included with TuneUp Utilities; replaces the default logo that appears when Windows is starting up.

Cách mở .TLA file

Để mở file .TLA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLA do người dùng đóng góp.

  • TuneUp Utilities
  • AVG PC Tuneup
  • AVG PC Tuneup
  • TeaLeaf, an IBM Company RealiTea
  • TeaLeaf Technology, Inc. RealiTea
  • MetLife tlaLife
  • MetLife tlaLife

Chuyển đổi file .TLA

File .TLA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *