TLC File

? Cách mở file .TLC? Những phần mềm mở file .TLC và sửa file lỗi. Convert N/A TLC file sang định dạng khác.

.TLC File Extension

   
File name TLC File
File Type The Logo Creator File
Nhà phát triển Laughingbird Software
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TLC là file gì?

TLC là Vector Image Files - The Logo Creator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Laughingbird Software.

Logo tạo ra với The Logo Creator, một chương trình Thiết kế đồ họa để tạo và chỉnh sửa logo; thường chứa đồ họa vector và text; cũng có thể bao gồm kết cấu, các hiệu ứng 2D và 3D, và nền trong suốt hoặc màu.

What is a TLC file?

Logo created with The Logo Creator, a graphics program designed for creating and editing logos; typically contains vector graphics and text; may also include textures, 2D and 3D effects, and a transparent or colored background.

Cách mở .TLC file

Để mở file .TLC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLC do người dùng đóng góp.

  • Timeliner XE
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization
  • Media Player Classic
  • The Lost Crown
  • The Logo Creator
  • The Logo Creator

Chuyển đổi file .TLC

File .TLC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *