TLP File

? Cách mở file .TLP? Những phần mềm mở file .TLP và sửa file lỗi. Convert Text TLP file sang định dạng khác.

.TLP File Extension

   
File name TLP File
File Type Tulip Software Graph Format File
Nhà phát triển David Auber and Patrick Mary
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TLP là file gì?

TLP là Data Files - Tulip Software Graph Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi David Auber and Patrick Mary.

Tập tin được tạo ra bởi Tulip, một hình dung thông tin và công cụ phân tích; chứa các định nghĩa đồ thị, chẳng hạn như các phiên bản của định dạng này, ngày, tên tác giả, và các định nghĩa của các nút, cạnh, cụm, và các tài sản khác.

What is a TLP file?

File created by Tulip, an information visualization and analysis tool; contains graph definitions, such as the version of the format, the date, author name, and definitions of nodes, edges, clusters, and other properties.

Cách mở .TLP file

Để mở file .TLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLP do người dùng đóng góp.

  • Tulip
  • Bitvise Tunnelier
  • Bitvise Tunnelier
  • Tunnelier
  • BvSsh

Chuyển đổi file .TLP

File .TLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *