TLS File

? Cách mở file .TLS? Những phần mềm mở file .TLS và sửa file lỗi. Convert Binary TLS file sang định dạng khác.

.TLS File Extension

   
File name TLS File
File Type TuneUp Utilities Logon Screen
Nhà phát triển TuneUp Corporation
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .TLS là file gì?

TLS là Misc Files - TuneUp Utilities Logon Screen, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TuneUp Corporation.

màn hình đăng nhập của Windows tùy chỉnh sử dụng bởi Tune Styler, một chương trình tùy biến desktop bao gồm với TuneUp Utilities; có thể bao gồm một hình ảnh nền cũng như phông chữ tùy chỉnh và các nút; ghi đè màn hình mặc định của Windows khởi động khi áp dụng.

What is a TLS file?

Custom Windows logon screen used by Tune Styler, a desktop customization program included with TuneUp Utilities; may include a background image as well as custom fonts and buttons; overrides the default Windows startup screen when applied.

Cách mở .TLS file

Để mở file .TLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLS do người dùng đóng góp.

  • TuneUp Utilities
  • AVG PC Tuneup
  • AVG PC Tuneup
  • TeaLeaf, an IBM Company RealiTea
  • DataAggregator
  • AmiQuote Application
  • AmiQuote Application

Chuyển đổi file .TLS

File .TLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *