TLX File

? Cách mở file .TLX? Những phần mềm mở file .TLX và sửa file lỗi. Convert N/A TLX file sang định dạng khác.

.TLX File Extension

   
File name TLX File
File Type Standard Dictionary File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TLX là file gì?

TLX là Data Files - Standard Dictionary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Từ điển được sử dụng bởi các chương trình khác nhau tập tin; chứa một danh sách từ cho một ngôn ngữ cụ thể, chẳng hạn như tiếng Anh tại Mỹ, Anh, hoặc tiếng Tây Ban Nha; đôi khi phân phối cùng với một tập tin .CLX, trong đó có một danh sách từ toàn diện hơn.

What is a TLX file?

Dictionary file used by various programs; contains a word list for a particular language, such as American English, British English, or Spanish; sometimes distributed alongside a .CLX file, which contains a more comprehensive word list.

Cách mở .TLX file

Để mở file .TLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TLX do người dùng đóng góp.

  • Inspiration Software Inspiration
  • Wintertree WSpell
  • Wintertree WSpell
  • caseCATalyst4
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .TLX

File .TLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *