TM File

? Cách mở file .TM? Những phần mềm mở file .TM và sửa file lỗi. Convert N/A TM file sang định dạng khác.

.TM File Extension

   
File name TM File
File Type TeXmacs Document
Nhà phát triển GNU
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TM là file gì?

TM là Text Files - TeXmacs Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GNU.

tài liệu văn bản có cấu trúc được tạo ra với TeXmacs, một trình soạn thảo LaTeX đồ họa được phát triển cho các hệ thống Unix; có thể bao gồm văn bản, đồ họa, công thức toán học, đồ thị, và nội dung tương tác.

What is a TM file?

Structured text document created with TeXmacs, a graphical LaTeX editor developed for Unix systems; may include text, graphics, mathematical formulas, graphs, and interactive content.

Cách mở .TM file

Để mở file .TM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Line Sweep Tools
  • Line Sweep Tools
  • TeXmacs
  • Master Software Tools
  • MIFES
  • MIFES

Chuyển đổi file .TM

File .TM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *