TM8 File

? Cách mở file .TM8? Những phần mềm mở file .TM8 và sửa file lỗi. Convert Binary TM8 file sang định dạng khác.

.TM8 File Extension

   
File name TM8 File
File Type Theta Music Composer 1.x Audio File
Nhà phát triển Theta Music Composer
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .TM8 là file gì?

TM8 là Audio Files - Theta Music Composer 1.x Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Theta Music Composer.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi Theta Âm nhạc Composer (TMC), một biên tập viên âm nhạc Atari; sử dụng như một định dạng cho người dùng muốn sử dụng đầy đủ các khả năng của một âm thanh stereo Atari; hỗ trợ 8 kênh và khác với định dạng .TMC tương tự, mà chỉ hỗ trợ mono và stereo.

What is a TM8 file?

Audio file created by Theta Music Composer (TMC), an Atari music editor; used as a format for users wanting to fully utilize the possibilities of a stereo Atari; supports 8 channels and differs from the similar .TMC format, which only supports mono and stereo.

Cách mở .TM8 file

Để mở file .TM8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TM8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TM8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TM8 do người dùng đóng góp.

  • Theta Music Composer
  • Another Slight Atari Player
  • Another Slight Atari Player

Chuyển đổi file .TM8

File .TM8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *