TMBUNDLE File

? Cách mở file .TMBUNDLE? Những phần mềm mở file .TMBUNDLE và sửa file lỗi. Convert Binary TMBUNDLE file sang định dạng khác.

.TMBUNDLE File Extension

   
File name TMBUNDLE File
File Type TextMate Bundle File
Nhà phát triển MacroMates
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TMBUNDLE là file gì?

TMBUNDLE là Plugin Files - TextMate Bundle File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MacroMates.

Add-on tập tin được sử dụng bởi TextMate, một trình soạn thảo văn bản mã nguồn cho Mac OS X; chứa một bó tài nguyên mà thêm tính năng mới cho phần mềm; thường được sử dụng để thêm hỗ trợ chỉnh sửa mã nguồn cho các ngôn ngữ lập trình mới.

What is a TMBUNDLE file?

Add-on file used by TextMate, a source code text editor for Mac OS X; contains a bundle of resources that add new features to the software; commonly used for adding source code editing support for new programming languages.

Cách mở .TMBUNDLE file

Để mở file .TMBUNDLE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMBUNDLE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMBUNDLE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMBUNDLE do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .TMBUNDLE

File .TMBUNDLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *