TMO File

? Cách mở file .TMO? Những phần mềm mở file .TMO và sửa file lỗi. Convert Binary TMO file sang định dạng khác.

.TMO File Extension

   
File name TMO File
File Type 3DCG Animation and Pose File
Nhà phát triển 3D Custom Girl
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TMO là file gì?

TMO là 3D Image Files - 3DCG Animation and Pose File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 3D Custom Girl.

Tập tin được tạo ra bởi 3D Tuỳ chỉnh Girl (3DCG), một chương trình thường được sử dụng để tạo ra các nhân vật nhảy múa ảo cho MikuMikuDance; tiết kiệm tư thế (vị trí xương) hoặc thông tin hình ảnh động cho một nhân vật và có thể được chuyển đổi sang một file .VPD, đó là định dạng theo yêu cầu của MikiMikuDance.

What is a TMO file?

File created by 3D Custom Girl (3DCG), a program often used for creating virtual dancing characters for MikuMikuDance; saves pose (bone position) or animation information for a character and can be converted to a .VPD file, which is the format required by MikiMikuDance.

Cách mở .TMO file

Để mở file .TMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMO do người dùng đóng góp.

  • Bio-Rad iQ5
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SmartViewer for TrueMON

Chuyển đổi file .TMO

File .TMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *